POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • Home
 • POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności sklepu internetowego www.DzikiBox.pl


§ 1 WPROWADZENIE

Bezpieczeństwo przekazanych przez Ciebie danych jest dla nas bardzo ważne, dlatego przygotowaliśmy dokument „Polityka prywatności”,
z którego dowiesz się, w jaki sposób Twoje dane są przetwarzane i chronione.

§ 2 KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem przekazywanych danych osobowych jest Michał Kocot wykonujący działalność gospodarczą pod firmą DZIKI BOX Michał Kocot wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres rejestrowy: Dzika 7, 05-410, Józefów, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Dzika 7, 05-410, Józefów, NIP: 5321950133, REGON: 386330534 , adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@dzikibox.pl, numer telefonu: +48 501 132 133, zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie „Usługodawcą”.

§ 3 INFORMACJE NA TEMAT POLITYKI PRYWATNOŚCI

W niniejszej Polityce zostały określone najważniejsze informacje dotyczące sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych przez catering dietetyczny DZIKI BOX. Niniejsza Polityka ma zastosowanie do wszystkich usług powiązanych z cateringiem dietetycznym. Warunki regulujące zbieranie danych osobowych są określone w Regulaminie Cateringu będącym podstawą prawną ich wykorzystania.

Możemy okresowo opracowywać nowe lub oferować dodatkowe usługi. Jeśli wprowadzenie nowych lub dodatkowych usług spowoduje zmianę sposobu, w jaki gromadzimy lub przetwarzamy Twoje dane osobowe, przekażemy Ci dodatkowe informacje, warunki lub zasady. O ile nie określono inaczej, wprowadzane nowe lub dodatkowe usługi będą podlegać postanowieniom niniejszej Polityki.

Celem niniejszej Polityki jest:

 • zagwarantowanie, że rozumiesz, jakie dane osobowe pobieramy za Twoją zgodą oraz powody, dla których gromadzimy i wykorzystujemy te dane oraz komu je udostępniamy;
 • wyjaśnienie, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe, które nam podajesz, abyś z cieszył się radością korzystania z cateringu dietetycznego,
 • wyjaśnienie Twoich praw i preferencji w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych oraz sposobu, w jaki chronimy Twoją prywatność.

Mamy nadzieję, że pomoże to Tobie zrozumieć nasze zobowiązania dotyczące prywatności.

Informacje o tym, w jaki sposób skontaktować się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości są dostępne w poniższej sekcji „Dane kontaktowe”. Ewentualnie, jeśli nie zgadzasz się z treścią niniejszej Polityki, pamiętaj, że samodzielnie decydujesz, czy chcesz korzystać z cateringu dietetycznego.

§ 4 TWOJE PRAWA I PREFERENCJE

Być może masz świadomość, że nowe prawo Unii Europejskiej, zwane ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych lub „RODO”, przyznaje osobom fizycznym pewne prawa w odniesieniu do ich danych osobowych. W związku z tym wdrożyliśmy dodatkowe mechanizmy kontroli przejrzystości i dostępu w naszym cateringu:

  • prawo dostępu — prawo do bycia informowanym oraz żądania dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych;
  • prawo do sprostowania — prawo do żądania poprawienia lub zaktualizowania danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niepełne;
  • prawo do usunięcia — prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
  • prawo do ograniczenia — prawo do żądania zaprzestania przez nas tymczasowo lub na stałe przetwarzania wszystkich lub części danych osobowych;
  • prawo do sprzeciwu — prawo do sprzeciwu, w dowolnym momencie, wobec przetwarzania przez nas danych osobowych z przyczyn odnoszących się do konkretnych sytuacji lub celów marketingowych;
  • prawo do przenoszenia danych — prawo do zażądania kopii elektronicznej danych osobowych lub przekazania ich w celu wykorzystania przez strony trzecie;

§ 5 SPOSÓB GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Gromadzimy dane osobowe przy następujący sposób:

 • Kiedy składasz zamówienie na catering dietetyczny — kiedy składasz zamówienie na catering dietetycznych gromadzone są konkretne dane osobowe pozwalające na realizację zamówienia takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, kod pocztowy, numer telefonu, numer konta bankowego,
 • Kiedy trwa realizacja zamówienia –  jaką zamawiasz dietę, gdzie oraz jakie masz preferencje żywieniowe
 • Jeśli piszesz do nas e-maila – w zależności od jego treści zapisujemy wówczas informacje o uwagach do zamówienia, reklamacjach, czy preferencjach oraz oczywiście jeśli podajesz – dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia.

§ 6 KTO MA DOSTĘP DO TWOICH DANYCH

Twoje dane mogą być powierzone innym podmiotom w związku z realizacją umowy cateringowej. Odbiorcami danych osobowych Klientów
mogą być:

– Jeżeli do realizacji dostawy Twojego zamówienia korzystamy z usług firmy zewnętrznej, udostępniamy Twoje dane osobowe
pośrednikowi realizującemu dostawy na nasze zlecenie.

– Jeżeli korzystasz w naszym Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych udostępniamy zebrane dane osobowe, podmiotowi
obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.

– Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z innymi podmiotami.
Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Ci naszych usług.

§ 7 PRZEZ JAKI OKRES PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
– dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych
i rachunkowych,
– statystycznych i archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
2. Dla celów marketingowych przechowujemy Twoje dane osobowe do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody.
3. W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział –
będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia
przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym
DZIKI BOX Michał Kocot zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia
wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

§ 8 PODSTAWY PRAWNE

W przypadku przetwarzania uzyskanych od Ciebie danych osobowych każdorazowo poinformujemy Cię, czy zostały one przekazane w sposób
regulaminowy, czy jest wymagane podpisanie umowy oraz czy masz obowiązek przekazać swoje dane osobowe i jakie są możliwe
konsekwencje niewyrażenia na to zgody.

§ 9 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Naszym celem jest ochrona danych osobowych naszych użytkowników. Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe, jednak pamiętaj, że żaden system nigdy nie jest całkowicie bezpieczny. Wdrożyliśmy różne zasady, takie jak Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych, czy Instrukcje Zarządzania Systemami Informatycznymi, regularny przegląd miejsc przetwarzania danych osobowych, szkolenia pracowników, oraz szyfrowanie jednostek na których przetwarzane są dane osobowe. 

§ 10 PLIKI COOKIES

Cookie to mały plik tekstowy, który jest zapisywany na dysku Twojego komputera lub urządzenia mobilnego, a następnie, podczas kolejnych
wizyt, pobierany z niego. Jeśli korzystasz z naszych usług, zakładamy, że zgadzasz się na używanie plików cookie.
Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Cię, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden
sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie
zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.
W trakcie korzystania przez Ciebie ze strony Dzikibox.pl korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki
sesyjne to pliki, które przechowywane są w Twoim urządzeniu tymczasowo (zależnie od ustawień przeglądarki, systemu operacyjnego, itp.
oraz mechanizmów, z których korzystasz podczas przeglądania stron internetowych) lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane
w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.

§ 11 POZOSTAŁE INFORMACJE TECHNICZNE

Stosujemy najnowsze technologie i specjalne procedury ochrony danych osobowych. Wykorzystujemy nowoczesne mechanizmy ochrony
przekazywanych danych, w tym w szczególności połączenia szyfrujące.
Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych
osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające
upoważnienia nadane przez administratora danych.

§ 12 DANE KONTAKTOWE

Dziękujemy za przeczytanie naszej Polityki Prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych h za pomocą formularza „Kontakt” dostępnego w Serwisie Internetowym lub wysłanie do nas wiadomości na adres:

ul. Dzika 7, 05-410 Józefów

Catering Dziki Box jest administratorem danych dla celów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w ramach tej Polityki.

Dziękujemy!

Zespół cateringu Dziki Box